PSYCH-K®

“PSYCH-K® is een krachtige methode waarmee je overtuigingen, gewoonten, beperkingen en blokkades, die je als belemmerend of ongewenst ervaart, om kunt zetten in datgene wat je optimaal ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling en functioneren.” 
(Rob Williams - grondlegger van PSYCH-K®)

 

In mijn eigen woorden zou ik het zo zeggen:

PSYCH-K® is de naam voor een proces om belemmerende overtuigingen te transformeren in ondersteunende overtuigingen en om je lichaam vrij van stress te maken.

PSYCH-K® is 30 jaar geleden door Rob Williams uitgewerkt nadat hij informatie als een download voelde binnenkomen. Er komen elementen in terug van toegepaste kinesiologie, NLP, en helebreinbewegingen. PSYCH-K® richt zich op stressbronnen die in ons onderbewustzijn liggen opgeslagen. Die hebben zich 'verstopt' in de 90% laag die beschreven staat in het artikel 10% versus 90%.
Vroeger betekende dat psychotherapie met langdurige trajecten en veel wroeten in het verleden. PSYCH-K® werkt eenvoudiger.

 

In PSYCH-K® wordt uitgegaan van 3 gelaagdheden in het bewustzijn. 

1e) Een bovenbewustzijn waar je spirituele kern zich  bevindt en wat ik in de metafoor van de verzameling 'ikken' de 'intuïtie' noem.  
2e) Dagelijks bewustzijn, wat ik beschreef als de 10% waarvan we ons bewust zijn. 
3e) Het onderbewustzijn, het deel waar de resterende 90% automatismen verborgen zitten. 

Door middel van balansen (dat zijn de processen die we gebruiken bij deze methodiek) wordt balans gebracht tussen onze twee hersenhelften en wordt een optimale samenwerking bereikt tussen de verschillende bewustzijnslagen. Vanuit deze staat is het mogelijk om een helpende overtuiging in je systeem op te nemen. Alsof je als het ware een update krijgt van je software.
Als je wilt weten welke balansen ik kan inzetten bij Kracht en Welzijn, klik dan op 'Basis PSYCH-K®' en "Advanced PSYCH-K®' en 'Gezondheid en Welzijn PSYCH-K®')

Het is bijzonder om te ontdekken dat ons dagelijks bewustzijn soms hele andere overtuigingen heeft dan ons onderbewustzijn.

De meeste gebruikte balansen duren niet langer dan 10 minuten. En sommige duren langer.  In overleg met elkaar kan dan besloten worden om een langere sessie in te plannen.

 

 

 

 

 

  "Als je de software van je brein verandert, verander je de 
   computeruitdraai van je leven … en de wereld!" Rob Williams