Privacy beleid

Met ingang van mei 2018 is de wetgeving met betrekking tot de privacy verder aangescherpt. Doel is om inzichtelijk te maken welke informatie en van wie wordt vastgelegd en met welk doel.

Welke informatie wordt door Kracht en Welzijn vastgelegd en met welk doel:

1) Informeren van ontwikkelingen. Namen en emailadressen van geïnteresseerden die zich hebben aangemeld voor lezingen, workshops en nieuwe artikelen worden digitaal bewaard. Deze gegevens worden bewaard tot zij zelf aangeven dat zij van deze lijst wensen te worden verwijderd.

2) Vastlegging van de inhoud van gesprekken in hoofdlijnen ten behoeve van een efficiënte voortgang van het traject.
Dossiergegevens van cliënten die door mij begeleid zijn vanaf 2015 worden door mij maximaal 1 jaar bewaard. Het argument daartoe is dat het voorkomt dat iemand na verloop van tijd voor een nazorg sessie langs wil komen. Dan is het handig dat het voorliggende dossier nog in te zien is.Indien gewenst kan het dossier eerder worden vernietigd. 

Dossiergegevens van cliënten die zijn vastgelegd in de tijd dat ik werkzaam was als GZ-psycholoog (tot en met 2014) moeten volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), 15 jaar bewaard blijven. Indien gewenst kan het dossier eerder worden vernietigd. U dient hiervoor een verzoek tot vernietiging in te vullen. Dit verzoek dient echter vervolgens wel bewaard te blijven tot de 15 jaar verstreken zijn. De rapportages zijn digitaal opgeslagen en staan bewaard op een schijf die dubbel beveiligd is. Ook de backup wordt bewaard op een dubbel beveiligde externe schijf.
Cliënten kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van hun recht op inzage, afschrift of vernietiging van het dossier. Hiervoor worden wel administratieve kosten in rekening gebracht.

3) Om de facturen te kunnen versturen en te verwerken:
De facturen bevatten alleen NAW gegevens. De gegevens worden bewaard middels een beveiligd systeem. De bewaringstermijn is conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.

4) Namen en telefoonnummers van cliënten worden opgeslagen en genoteerd in een papieren agenda. Deze agenda’s worden afgesloten bewaard gedurende 7 jaar, conform de fiscale bewaarplicht.