Bedrijfstrajecten

Het succes van een organisatie steunt voor een belangrijk deel op de inzet en kwaliteit van de medewerkers. Om medewerkerkers goed te kunnen laten presteren is het belangrijk dat zij naast het beschikbaar hebben van de benodigde vakinhoudelijke competenties, ook in staat zijn om met stress en emoties om te gaan.

Alle mensen ervaren van tijd tot tijd stresspieken in hun leven. Dat hoeft niet altijd veroorzaakt te worden door werkgerelateerde factoren. Het kan ook veroorzaakt worden door prive omstandigheden, of door een inefficïente copingstijl van iemand. Ook in die situaties zult u er echter als werkgever mee geconfronteerd worden. Al is iemand goed in het scheiden van werk en prive, hij / zij neemt wel zichzelf mee en dus ook de signalen die aangeven dat er sprake is van een hoog spanningsniveau. U kunt dat merken aan gedragsveranderingen, verminderde concentratie of andere cognitieve klachten, stemmingsveranderingen of lichamelijke klachten.

 Bij Kracht en Welzijn help ik mensen om zich bewust te worden van wanneer zij spanning opbouwen, wat zijn/haar eigen aandeel daar in is en wat iemand eraan kan doen om hier verandering in aan te brengen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen situatie gebonden spanning en spanning die door iemand zelf wordt gecreëerd. Hoe doet iemand dat? Wat is het wat iemand doet waardoor er onnodige spanning wordt gecreëerd? Je zult immers eerst in de gaten moeten krijgen wat je doet, als je een ander resultaat wilt.

Een van de basisgedachten is dan ook: 'Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.' Als het resultaat je niet bevalt, en je wilt het anders, is het dus belangrijk om te weten wat je daar zelf hebt gedaan.

In de begeleiding wordt grotendeels gebruik gemaakt van gedachtengoed uit de cognitieve gedragstherapie. Een belangrijke onderdeel daarvan is dat een gebeurtenis kan worden verdeeld in vier elementen: er is een situatie, dit wordt door iemand op een bepaalde manier verwerkt, dit levert een hoeveelheid spanning op en een gedrag. Deze elementen beïnvloeden elkaar over en weer.

Cognitieve gedragstherapie heeft echter ook zijn grenzen. Het is een rationele therapie waarin geen ruimte wordt gelaten voor gedrag waarvan iemand zelf echt wel weet dat hij/zij dat beter achterwege kan laten. Daarom worden er in de begeleiding bij Kracht en Welzijn mogelijk ook andere technieken ingezet die in de praktijk effectief zijn gebleken. Bijvoorbeeld NLP, EMDR, PSYCH-K, visualisatietechnieken en opstellingen.

Voor overleg over mogelijke inzet van mijn expertise kunt u contact met mij opnemen.