werkwijze

Als je op deze pagina bent aangekomen is de kans groot dat je iets wilt veranderen. Maar aan welke knoppen kan je draaien om iets nieuws te bewerkstelligen?

De eerste vraag die dan omhoog komt: Hoe ben je in de huidige situatie terecht gekomen?
Dat is een samenspel geweest van wat er gebeurde (buitenwereld) en hoe jij met het gebeurde / de situatie bent omgegaan (binnenwereld).
Sommige facetten in dit samenspel kan je niet veranderen omdat ze niet in je invloedssfeer liggen. Dan is het de moeite waard om te onderzoeken of je er mogelijk op een andere manier mee kunt omgaan.
Er zijn ook altijd facetten die wel in je invloedssfeer liggen. Soms zijn deze al bekend voor je, soms ook niet. Gewoon, omdat je niet in de gaten hebt wat je daar zelf doet.

Samen gaan we onderzoeken hoe jij situaties in je omgeving verwerkt. Welke bril heb je op?

Kan je je nog herinneren hoe je dacht toen je verliefd was? De wereld was fantastisch en je geliefde was vleesgeworden goddelijkheid. “Hoe komt het toch dat niet iedereen dat ziet? Hebben anderen dan geen ogen in hun hoofd?”

Of hebben andere mensen gewoon een andere bril op waardoor ze de buitenwereld anders waarnemen?
Vaak heeft iemand niet in de gaten door welke bril wordt gekeken. En dat is jammer. Want als je daar geen weet van hebt en/of niet weet wat je anders kunt doen, hoe weet je dan waar je uit kunt kiezen?


 

In mijn begeleiding maak ik gebruik van verschillende invalshoeken waarbij twee verschillende delen van het brein betrokken zijn:

- We gaan aan de slag met het denken waarbij de neocortex in het brein aan het werk gaat.
Denk hierbij o.a. aan overtuigingen resetten, je eigen signalen leren herkennen, grenzen bewaken, energiemanagement, piekeren terug brengen naar efficient nadenken of bijstellen van schuldgevoelens.

- We gaan aan de slag met brainspotten (of EMDR) waarbij de stress die vast lijkt te zitten in het limbisch systeem in je brein, vrij komt en waardoor ontspanning optreedt.
Denk hierbij niet alleen aan traumaverwerking maar ook bijvoorbeeld aan verwerken van onverklaarbare emoties of reacties die je niet kan plaatsen maar waar je wel last van hebt of aan het verhogen van zelfvertrouwen.


Met als einddoel regie over je eigen balans