Wie zit er achter K&W

Deze praktijk is een eenmanszaak van mij, Jannie Ligthart.

Voor mijn carrière als psycholoog had ik 2 andere carrières: verpleegkunde (14 jaar) en arbodeskundige (6 jaar). Deze vakgebieden sloten prima aan bij mijn praktische kant. Ik heb in deze periodes veel geleerd en prettig gewerkt.
Alleen liep ik aan tegen een innerlijk weten dat er iets niet klopte. Bijvoorbeeld met het westers medisch model. Hoezo: 'Je snijdt een stuk darm weg en de patiënt is genezen'? En zo begon mijn speurtocht naar hoe het dan wel zat al tijdens mijn eerste beroepsopleiding, de A-verpleging. Met name alternatieve zienswijzen waarin anders gekeken werd naar het lichaam sprak mij bijzonder aan. Het inzicht dat materie gestolde energie is, maakte dat er bij mij puzzelstukjes op hun plek vielen, alles is energie

Ook tijdens mijn werk als GZ psycholoog liep ik tegen de beperkingen van een cognitief gerichte visie aan. Hoewel deze een prima uitgangspunt is als basis, blijkt dat er toch wel veel waarde aan ons rationele denken wordt toegekend. Het leidde mij naar behandeltechnieken gebaseerd op andere visies dan gangbaar in het reguliere circuit.
Na 12 jaar te hebben meegedraaid in het reguliere systeem ben ik in 2015 officieel gestopt als GZ psycholoog. De ontwikkelingen binnen dat vakgebied paste mij niet langer. Vanaf die tijd bepaal ik zelf weer hoe ik mijn begeleiding invul. En noem ik mij praktisch psycholoog en coach.

Mijn praktijk ben ik in 2003 gestart onder de naam 'Light heart at work'. In 2019 heb ik de praktijk een nieuwe naam gegeven: Kracht en Welzijn. Deze naam voelt meer in lijn met hoe mijn begeleiding zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. Minder accent op reïntegatie in het werk, meer gericht op het (her)vinden van kracht en welzijn in iedere context van het leven.

Met meer dan 39 jaar werkervaring verspreid over verschillende carrières en meerdere opleidingen in mijn rugzak, heb ik zo mijn eigen methode ontwikkeld in hoe je chronische stress kunt beïnvloeden. Dit staat beschreven in het boek waarvan in 2019 de 2e herziene editie is verschenen: 'Ontdek je gebruiksaanwijzing. Hoe beïnvloed jij je spanning?'. Zie www.ontdekjegebruiksaanwijzing.nl

Natuurlijk ga ik er ook op deze site verder op in, zie praktische psychologie.

 

Ik omschrijf mijzelf wel als een schaatser, het ene been in de fysiek stoffelijke wereld, het andere been in de energetisch / ongeziene wereld. Beide benen zijn nodig om in balans te blijven en om vooruit te komen.
Ik heb opleidingen gevolgd en afgerond op zowel wetenschappelijk terrein als ook op alternatief / spiritueel terrein, en voel ik mij thuis in (het woordgebruik) van beide werelden.

In mijn begeleiding maak ik gebruik van wat op dat moment passend is. De basis is cognitieve gedragsstherapie en deze is aangevuld met methoden en technieken die in de praktijk waardevol zijn gebleken. Veelal is het combinatie van elementen, afhankelijk van wat past bij de cliënt.

 

Een overzicht van mijn opleidingen:

Mijn rechterbeen:
- (post WO) Gezondheidszorg-psychologie (Niet langer als BIG geregistreerd GZ psycholoog werkzaam, wel als psycholoog / coach)
- (WO) Gezondheidspsychologie
- (post HBO) Arboverpleegkunde
- (HBO) Verpleegkunde algemeen maatschappelijke gezondheidszorg (Algemeen)
- (MBO) A-Verpleegkunde 


Mijn linkerbeen:

- Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
- Non-duale coaching en therapie
- PSYCH-K (Basis, Advanced, Health en Wellbeing)
- Healing en reading
- EMDR
- Familie-opstellingen / sociaal panorama
- Intuïtief management / energiewerk
- HRV training (hartcoherentie)
- NLP-Master Practitioner
- Docentenopleiding Raja yoga

 

Voor vragen, neemt contact op met mij via 'Contact"